Üliõpilastöö kirjutamine ja vormistamine

Ava otsing

Üliõpilastöö kirjutamine ja vormistamine

Üliõpilastöö kirjutamine ja vormistamine
Sisselogimine Ostmiseks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Üliõpilastöö kirjutamine ja vormistamine

Juhend õigusteaduskonna üliõpilastele

Autorid: Ene Andresen, Talis Bachmann, Hesi Siimets-Gross, Mari Ann Simovart, Jaan Sootak, Maarja Torga, Age Värv.

Juhendi eesmärk on teha üliõpilasele teatavaks kirjaliku töö koostamise ja vormistamise põhinõuded, mis kehtivad eelkõige uurimis- ja magistritöö, osaliselt essee ja referaadi kohta. Essee ja referaadi, samuti kodukaasuse kirjaliku lahenduse korral kehtivad lihtsustatud nõuded, vastavad juhendid annab õppejõud või sisalduvad need juba ainekavas. Allikakirje ja viite nõudeid tuleb arvestada ka doktoritöö puhul, mis aga võib koosneda varem avaldatud artikleid siduvast katusartiklist või TÜ kirjastuses välja antavast monograafiast, kus töö vormistamisele kehtivad täiendavad nõuded.

Siinjuures tuleb aga alati arvestada, et kord kasutusele võetud vormistust ja viitesüsteemi tuleb rakendada kogu töö ulatuses; ühes töös ei tohi kasutada mitut süsteemi läbisegi.

Lehekülgede arv: 64

3., täiendatud ja parandatud väljaanne


KOOSTAJAD
  • Jaan Sootak
  • Hesi Siimets-Gross
Ilmumisaeg
  • 2020