Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus

Ava otsing

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus
Sisselogimine Ostmiseks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus

Kehtiv põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus pärineb aastast 2002. Eesti õiguskirjandusest leiab mitmeid akadeemilisi käsitlusi põhiseaduslikkuse järelevalvet puudutavatel teemadel, nt individuaalkaebuse lubatavus, eraldi põhiseaduskohtu vajalikkus, põhiseaduslikkuse järelevalve võimalikkus Euroopa Liidu õigusega seotud sätete puhul jms.

Põhjalikumaid süsteemseid analüüse menetlusseaduse kohaldamispraktika kohta siiski napib. Seetõttu on teose eesmärk senist kohtupraktikat kokku võttes lisada paremat arusaamist selle kohta, kas, millal ja kuidas pöörduda põhiseaduslikkuse hindamiseks Riigikohtusse ning kuidas menetlus Riigikohtus toimub.

Kommentaaride autorid – B. Aaviksoo, M. Ernits, K. Jaanimägi, J. Jäätma, H. Kalmo, O. Kask, M. Kuurberg, M. Laaring, A. Mõttus, U. Paavle, N. Parrest, P. Roosma, J. Sarv – annavad paragrahvide kaupa ülevaate põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse sätete kujunemisest, eesmärgist, sisust ja kohaldamispraktikast.

Väljaanne on abiks põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlusega kokkupuutuvatele juristidele ja ametiisikutele, saamaks selgust, kuidas üht või teist seaduse normi on tõlgendatud ja rakendatud. Kindlasti leidub väljaandes huvipakkuvat kõikidele riigiõigusest huvitatuile.

Õigusaktid ja kohtupraktika on esitatud seisuga 1. jaanuar 2021.

Lehekülgede arv: 360

TOIMETAJAD
  • Saale Laos
  • Raina Loom
  • Nele Parrest
  • Jüri Põld
Ilmumisaeg
  • 2021