Ladina keel juristidele

Ava otsing

Ladina keel juristidele

Eessõnas viiendale väljaandele kirjutab autor: "Käesoleva ladina õigusterminoloogia õpiku viienda väljaande puhul on rõõm tõdeda, et ladina keelel on jätkuvalt tähtis roll ja kasutus ka 21. sajandil. Ladina keele osa õiguskeeles on säilitanud oma tähtsuse läbi sajandite – nii teatud õigusteaduse aladel kui praktilises väljendusviisis. Ladinakeelsed sõnad ja väljendid täiendavad õigusteaduse keelt. Nende kasutamine ei vähenda omakeelse õigusterminoloogia arendamise ja kasutamise tähtsust. Tänased euroopa õiguskeeled lähtuvad suures osas Rooma õigusel põhinevast mõistete süsteemist ning on arenenud ladina keele baasil. Samas toob tänapäeva keelte pidev areng kaasa ka terminite tähenduse muutumist ning probleeme polüseemia ja sünonüümiaga. Sellises olukorras on tihti abiks pöördumine tagasi ladinakeelse algupärase termini juurde, mis aitab saada selgust täpse tähenduse osas. Ka 20. sajandi algul toimunud uute eestikeelsete terminite loomisel pöörati pilk just ladina terminite poole, sest need olid suureks abiks mõistete mahu ja terminite täpsuse määratlemisel. Samamoodi pakub ladina terminite tähenduse, kujunemise ja kasutusviisi tundmine väga praktilist tuge tänase eestikeelse õigusterminoloogia korrastamisel ja uute terminite loomisel."

Lehekülgede arv: 236

AUTOR
  • Merike Ristikivi
Ilmumisaeg
  • 2019