Rahvusvaheline õigus

Ava otsing

Rahvusvaheline õigus

Akadeemiliselt range, selge väljenduslaadiga, sisutihe õpik innustab vaatlema rahvusvahelist õigust kui pidevas muutunmises olevat maailma korraldamise süsteemi. Õpik on üles ehitatud nelja küsimuse ümber, lähtudes rahvusvahelise õiguse algprintsiipidest.

Kust rahvusvaheline õigus pärineb? Kelle suhtes see kehtib? Kuidas selle abil konflikte lahendatakse? Mida see sisuliselt ütleb?

Raamatus on mahukas allmärkuste osa, kohtulahendid, lühendid, kirjandus. Peatükkide sissejuhatused ja lõppmärkused aitavad õpisisu kinnistada.

Lehekülgede arv: 416

AUTOR
  • Jan Klabbers
Tõlkija
  • Alar Helstein
Ilmumisaeg
  • 2018