Võlaõigusseadus III

Ava otsing

Võlaõigusseadus III

Tegemist on võlaõigusseaduse kommentaaride kordusväljaandega, mis hõlmab kindlustuslepingu (4. osa), toetamislepingute (5. osa), kompromissilepingu (6. osa), seltsingulepingu (7. osa) ning teenuste osutamise lepingutest (8. osa) peatükkide 35–39 (käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping, agendileping ja komisjonileping) kommentaare.

Ülejäänud teenuste osutamise lepingute kommentaarid (8. osa peatükid 40–45) on raamatus VÕS IV.

Kesksel kohal on Riigikohtu praktika analüüs. Teemade kaupa on käsitletud kõiki olulisemaid Riigikohtu lahendeid. Suurem tähelepanu korduskommentaaride koostamisel on olnud nendel Riigikohtu lahenditel, mis on avaldatud pärast eelmiste VÕS II ja VÕS III ilmumist. Võrreldes eelmiste kommentaaridega on põhjalikumalt käsitletud kommenteeritavate paragrahvide omavahelisi seoseid, samuti võlaõigusseaduse sätete seoseid teiste seadustega. Parema ülevaatlikkuse huvides on lisaks joonealustele viidetele lisana esitatud kasutatud Riigikohtu lahendite loetelud kommenteeritavate peatükkide kaupa.

Lehekülgede arv: 864

KOOSTAJAD
  • Paul Varul
  • Irene Kull
  • Villu Kõve
  • Martin Käerdi
  • Karin Sein
Ilmumisaeg
  • 2021