Põhiõigused kriminaalmenetluses

Ava otsing

Põhiõigused kriminaalmenetluses

Raamatu teise, täiendatud väljaande ilmumisest on möödunud viis aastat. Raamatu kolmas väljaanne on mitte üksnes mahukam, vaid oluliselt on muutunud ka raamatu struktuur. Samuti on kohtupraktika selle aja jooksul pakkunud uusi tõlgendusi ja täpsustusi, muudatusi on tehtud seadustes.

Muutunud on ka kriminaalmenetluse iseloom. Kriminaalmenetluses on valdavaks kujunenud mitmesugused lihtmenetlused, eriti kokkuleppemenetlus. Nende menetluste laia kasutamise tõttu on mõnede ausa kohtumenetluse põhimõtete tähtsus vähenenud. Teisenenud on õiguskaitse mudel. Tagantjärele toimiv reageerimine on suures ulatuses nihkunud ennetava reageerimise suunas. Ennetav reageerimine tähendab, et kriminaalmenetlus ja ohutõrje on läbi põimumas, nagu ka politsei ja luure funktsioonid. Salajaste uurimismeetodite üha ulatuslikuma kasutamise tõttu on tõsiseks probleemiks tõendite kättesaadavaks tegemine süüdistatavale ja tema kaitsjale. Aja märgiks on riigi kriminaalmenetluse üha enam euroopaliidulik värving.

Lehekülgede arv: 528

AUTOR
  • Uno Lõhmus
Ilmumisaeg
  • 2019