Karistusseadustik

Ava otsing

Karistusseadustik

Karistusseadustiku kommentaaride viies väljaanne arvestab viimaste aastate jooksul seadustikku ja haruseadustesse tehtud muudatusi ning Riigikohtu vahepealseid lahendeid. Kommentaaride tekst on seotud uuema eesti- ja võõrkeelse õppe- ja teaduskirjandusega. Silmas on peetud sedagi, et üha rohkem sõltub Eesti karistusõigus Euroopa õigusest ning meie kohtupraktika Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest. Varasemate väljaannetega võrreldes on rohkem lisandunud viiteid ringkonnakohtute lahenditele, mis aitavad ehk üldist pilti mitmekesistada.

Väljaanne on hädavajalik töövahend karistusõigusega iga päev tegelevale juristile – uurijale, prokurörile, advokaadile ja kohtunikule. Loodetavasti leiab siit aga abi ka kohtuväline menetleja või muu karistusõiguslike küsimustega kokku puutuv huviline, kes ei pea juristiametit. Seaduse kommentaari eripära seisneb teadupärast selle seotuses kohtupraktikaga, seega rajaneb enamik seisukohti kohtulahenditel; kirjandusest on eelistatud valitsevat arvamust.

Kommentaaride väljaanne on varustatud põhjaliku märksõnalise sisujuhi ja kirjanduse loeteluga.

Tekst on lõpetatud 15. jaanuari 2021. aasta seisuga.

Lehekülgede arv: 1264

KOOSTAJAD
  • Jaan Sootak
  • Priit Pikamäe
Ilmumisaeg
  • 2021