Halduskohtumenetluse seadustik

Ava otsing

Halduskohtumenetluse seadustik

Autorid: Janar Jäätma, Sirje Kaljumäe, Oliver Kask, Villem Lapimaa, Daimar Liiv, Reelika Lind, Lauri Madise, Kalle Merusk, Raul Narits, Maarja Oras, Kadri Palm, Ragne Piir, Kaire Pikamäe, Ivo Pilving, Tanel Saar, Virgo Saarmets, Pihel Sarv, Juhan Siider, Kristjan Siigur, Marek Vahing, Einar Vene.

Kehtiv halduskohtumenetluse seadustik jõustus 2012. aastal. Juba seadustikus endas on püütud kodifitseerida kõige olulisem osa Riigikohtu senisest praktikast halduskohtumenetluse vallas. Võimatu on aga kogu teadmist sätete rakendamise kohta raiuda seadusesse endasse.

Kohtuotsuste ja õigusabi kvaliteedile ning menetluse kiirusele aitab oluliselt enam kaasa süstematiseeritud ja kirjapandud teadmine. Kommentaarid on küll mõeldud eeskätt praktikutele, kuid loodetavasti saavad neist abi ka üliõpilased haldusõiguse ja haldusprotsessi kursuste omandamisel.

Enamik paragrahvide selgitusi algab üldiste märkustega sätte kujunemise, eesmärgi ja põhiseadusliku tausta kohta. Oluliseks elemendiks on siin ka võrdlus varem kehtinud HKMS ja tsiviilkohtumenetluse sõsarsätetega. Järgneb regulatsiooni lahtimõtestamine, menetlusnormide koosseisuelementide ja õiguslike tagajärgede avamine. Raamatu hõlpsamaks käsitsemiseks on paragrahvide selgitused struktureeritud alapealkirjadega. Teose lõpust leiab lugeja märksõnastiku. Olulisemad viited kirjandusele on seekord toodud ära teemakohaste paragrahvide juures.

Õigusaktid, kohtupraktika ja muud allikaid on seisuga 1. november 2013.

Lehekülgede arv: 824

KOOSTAJAD
  • Kalle Merusk
  • Ivo Pilving
Ilmumisaeg
  • 2013