Asjaõigusseadus II

Ava otsing

Asjaõigusseadus II

Asjaõigusseaduse kommentaaride esimene köide (§-d 1–167) ilmus 2014. aasta märtsis. AÕS II kommentaarid (§-d 172–365) käivad piiratud asjaõiguste (servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus ja pandiõigus) kohta. Arvestades pandiõiguse olulist praktilist tähendust, on pandiõiguse kommentaarid ka kõige mahukamad. Pandiõiguse kommentaaridele on lisatud kommertspandiseaduse kommentaarid. Kommertspandiseadus on küll eraldi seadus, kuid selle sätted on pandiõiguse orgaaniliseks osaks ning oluline on nende käsitlemine koos asjaõigusseaduse pandiõiguse normidega.

Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud asjaõigusseaduse tekst ja teised kasutatud seadused, samuti Riigikohtu lahendid seisuga 1. juuni 2014.

Lehekülgede arv: 776

KOOSTAJAD
  • Paul Varul
  • Irene Kull
  • Villu Kõve
  • Martin Käerdi
  • Tarvo Puri
Ilmumisaeg
  • 2014