Asjaõigusseadus I

Ava otsing

Asjaõigusseadus I

Asjaõigusseadus kehtib alates 1. detsembrist 1993, olles esimene viiest seadusest, mis funktsionaalselt moodustavad tsiviilseadustiku.

Asjaõigusseaduse kommentaaride esimene köide hõlmab üldosa, valduse ja kinnistusraamatu ning omandi (§-d 1–167).

Olulist tähelepanu on pööratud asjaõigusseaduse sätete omavahelistele seostele, samuti koostoimele teiste seadustega - nii näiteks on asjaõigusseadusel oluline tähendus võlaõigusseaduse rakendamisel, täitemenetluses ja pankrotimenetluses, aga ka perekonnaseaduse ja pärimisseaduse kohaldamisel.

Sarnaselt võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommentaaridega on asjaõigusseaduse kommentaarides kesksel kohal Riigikohtu lahendite analüüs. Hõlmata on püütud kõik olulisemad Riigikohtu lahendid, mis seonduvad asjaõigusseaduse rakendamisega.

Lehekülgede arv: 662

Muudatusteta kordustrükk: 2020

KOOSTAJAD
  • Paul Varul
  • Irene Kull
  • Villu Kõve
  • Martin Käerdi
  • Tarvo Puri
Ilmumisaeg
  • 2014